GIMNAZJUM I LICEUM
SIÓSTR NIEPOKALANEK W WAŁBRZYCHU

Obecna zakładka: Strona Główna

W 37 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce uczennice przypomniały wydarzenia tamtych dni prezentując przedstawienie pt. Bracia. „Stan wojenny się już dawno skończył, choć tak naprawdę w każdym z nas trwa on cały czas.  Powiesz, że teraz jest czas pokoju? To prawda, ale nie możesz być pewnym jutra. I być może zastanawiasz się, jakim jesteś Polakiem? Powiem ci: jesteś takim Polakiem, jakim jesteś człowiekiem. Każdego dnia dokonujesz wyboru: kochać, czy nienawidzić? Zdradzić, czy pozostać wiernym?” Dawid Pyrda (fragment scenariusza)

Członkowie Stowarzyszania Kawaleryjskiego im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich przekazali Sztandar wojenny plutonu Grunwald 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanek.

Sztandar został uszyty we Lwowie w czasie II wojny światowej przez kobiety działające w podziemiu.                               Po wojnie w 1947 roku, został przemycony do Wrocławia. Przez ostatnie 10 lat sztandarem opiekowało się Stowarzyszanie Kawaleryjskie im. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu.

Na terenie parku przy naszej szkole Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak zasadził buka upamiętniającego Konstantego Skirmunta.

Konstanty Skirmunt był polskim politykiem, Ministrem Spraw Zagranicznych Drugiej Rzeczpospolitej oraz posłem i ambasadorem RP w Londynie i Rzymie. Minister zmarł w Wałbrzychu w 1949 roku i spoczywa na sobięcińskim cmentarzu. Inicjatywa zasadzenia drzewa upamiętniającego Konstantego Skirmunta jest częścią ogólnowojewódzkiej inicjatywy pn. "Eko-historia. Międzypokoleniowe sadzenie drzew", realizowanej wspólnie przez WFOŚiGW we Wrocławiu, Wojewodę Dolnośląskiego oraz Lasy Państwowe. Akcja posiada Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.