PRYWATNE LICEUM
SIÓSTR NIEPOKALANEK W WAŁBRZYCHU

Obecna zakładka: Strona Główna

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się 1.09.2020 roku o godzinie 16.00.


Wszystkich uczniów obowiązują następujące zasady:

  • wejście do szkoły  przez główne drzwi
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk
  • maseczki lub przyłbice podczas chodzenia po korytarzu i na sali gimnastycznej oraz w pozostałych pomieszczeniach, osłona może być zdjęta dopiero w sali lekcyjnej po zajęciu swojego miejsca
  • zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m
  • maseczki, rękawiczki ochronne można wyrzucać tylko do wyznaczonych koszy ustawionych na korytarzach

Podczas spotkań z wychowawcami oprócz bieżących spraw, kalendarza roku szkolnego będą omówione również kwestie procedur i bezpieczeństwa w szkole ze względu na COVID- 19.


Bardzo prosimy o zaopatrzenie się w maseczki zakrywające usta i nos, prosimy by zdezynfekować ręce przed wejściem na teren szkoły (dozowniki umieszczone przy wejściu do szkoły) oraz starać się zachować bezpieczną odległość na terenie szkoły. Do budynku szkoły mogą wchodzić jedynie uczniowie i pracownicy szkoły oraz osoby upoważnione przez dyrektora szkoły.


Na teren szkoły mogą wejść jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na zakażenie wirusem SARS-COV-2.

Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie mogą przebywać w szkole i internacie.


Obecna sytuacja zdrowotna wymaga od nas samodyscypliny w zachowaniu, by nie szkodzić sobie i innym. Jeśli każdy weźmie odpowiedzialność za siebie i zachowa procedury ochroni swoje i innych zdrowie.

Aplikacja ProteGO Safe – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców.

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego


Wałbrzyskie obchody Święta Niepodległości.


Z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie przedstawili montaż pt. "OJCZYZNA TO MÓJ KRAJ I NIEODŁĄCZNA Z NIM NARODOWOŚĆ" bł. Marcelina Darowska

 

EKO-OKO

 

ZOBACZ POZNAJ CHROŃ

 

Środowisko wpływa na ludzi, również ludzie wpływają na miejsce, w którym żyją. Niestety działania człowieka często mają charakter destrukcyjny. Znaczną część tych niewłaściwych zachowań możemy wyeliminować bądź ograniczyć.

Projekt zakłada zachęcenie młodzieży do poznania flory i fauny regionu oraz środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy, wykształcenie umiejętności rozpoznawania poszczególnych gatunków pospolitych roślin i zwierząt. Chcemy rozbudzić w młodych ludziach ciekawość przyrodniczą, wrażliwość na piękno przyrody i zrozumienie konieczności jej ochrony. Chcemy dać impuls do podjęcia przez nich konkretnych działań na rzecz ochrony przyrody.

Środkiem do realizacji projektu będzie:

- wycieczka do Arboretum w Wojsławicach

- różnorodne zajęcia tematyczne w terenie: m.im. badanie stopnia zanieczyszczenia gleby, powietrza, wody i ich wpływu na rozwój i wzrost organizmów.

To bardzo ważne aby młodzi ludzie uczyli się dbać o przyrodę w swoich domach

i w najbliższej okolicy, ponieważ to cząstka naszej Planety, na którą mogą mieć wpływ dokonując mądrych wyborów.

 

Jak uczyć się szybko i skutecznie?

 

Dodatkowe zajęcia edukacyjne z neurodydaktyki w klasach pierwszych.

 

Czasami uczysz się, a jednak nie widzisz efektów? Spędzasz godziny nad książkami, a dostajesz ocenę ze sprawdzianu jakbyś  nic nie robił? Na tych zajęciach poznasz  m.in. techniki i sposoby efektywnego uczenia się, zrozumiesz jak uczy się twój mózg i co sprzyja temu procesowi, a poznane techniki wykorzystasz w praktyce podczas nauki w naszym liceum i przekonasz się, że nauka wcale nie musi być nudna!

 

Czteroletnie liceum dla dziewcząt i chłopców.


 

Miesięczne czesne za szkołę - 350 zł.


Opłata za internat (za miesiąc) z pełnym wyżywieniem - 300 zł.

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

wspominamy bohaterów walki o niepodległość, których przez dziesiątki lat starano się wyrugować 

z pamięci, ze świadomości. Tego dnia w 1951 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na Łukaszu Cieplińskim „Pługu”, Mieczysławie Kawalcu „Żbiku”, Józefie Batorym „Argusie”, Adamie Lazarowiczu „Klamrze”, Franciszku Błażeju „Tadeuszu”, Karolu Chmielu „Gromie” i Józefie Rzepce „Krzysztofie”, członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 

"Ojczyzna to opoka, którą trzeba chronić i osłaniać" - to tytuł przedstawienia przygotowanego przez uczennice 

z okazji dnia pamięci o bohaterach narodowych.

W 37 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce uczennice przypomniały wydarzenia tamtych dni prezentując przedstawienie pt. Bracia. „Stan wojenny się już dawno skończył, choć tak naprawdę w każdym z nas trwa on cały czas.  Powiesz, że teraz jest czas pokoju? To prawda, ale nie możesz być pewnym jutra. I być może zastanawiasz się, jakim jesteś Polakiem? Powiem ci: jesteś takim Polakiem, jakim jesteś człowiekiem. Każdego dnia dokonujesz wyboru: kochać, czy nienawidzić? Zdradzić, czy pozostać wiernym?” Dawid Pyrda (fragment scenariusza)

Członkowie Stowarzyszania Kawaleryjskiego im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich przekazali Sztandar wojenny plutonu Grunwald 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanek.

Sztandar został uszyty we Lwowie w czasie II wojny światowej przez kobiety działające w podziemiu.                               Po wojnie w 1947 roku, został przemycony do Wrocławia. Przez ostatnie 10 lat sztandarem opiekowało się Stowarzyszanie Kawaleryjskie im. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu.

Na terenie parku przy naszej szkole Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak zasadził buka upamiętniającego Konstantego Skirmunta.

Konstanty Skirmunt był polskim politykiem, Ministrem Spraw Zagranicznych Drugiej Rzeczpospolitej oraz posłem i ambasadorem RP w Londynie i Rzymie. Minister zmarł w Wałbrzychu w 1949 roku i spoczywa na sobięcińskim cmentarzu. Inicjatywa zasadzenia drzewa upamiętniającego Konstantego Skirmunta jest częścią ogólnowojewódzkiej inicjatywy pn. "Eko-historia. Międzypokoleniowe sadzenie drzew", realizowanej wspólnie przez WFOŚiGW we Wrocławiu, Wojewodę Dolnośląskiego oraz Lasy Państwowe. Akcja posiada Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.