GIMNAZJUM I LICEUM
SIÓSTR NIEPOKALANEK W WAŁBRZYCHU

Obecna zakładka: Rekrutacja

 

DNI OTWARTE


22 MARCA, 13 KWIETNIA, 11 MAJA

 

w godz. 11.00 - 13.00

 

 

W  programie:

 

• "Jesteś serca biciem!" – warsztaty z biologii.

 

• "Gwiazdą być!" – obserwatorium astronomiczne.

 

• "50 słów w 10 minut?" – tajniki neurodydaktyki.

 

• zwiedzanie szkoły

 

• zasady rekrutacji


Do czteroletniego liceum przyjmujemy również chłopców.


Miesięczne czesne za szkołę - 350 zł.

 

Opłata za internat (za miesiąc) z pełnym wyżywieniem - 300 zł.


  

                               Oferta edukacyjna do liceum

  

                                na Rok Szkolny 2019/2020

 

Jak się uczyć szybko i skutecznie?

Dodatkowe zajęcia edukacyjne z neurodydaktyki w klasach pierwszych.

 

Czasami uczysz się, a jednak nie widzisz efektów? Spędzasz godziny nad książkami,

a dostajesz ocenę ze sprawdzianu jakbyś nic nie robił?

Na tych zajęciach poznasz m.in. techniki i sposoby efektywnego uczenia się, zrozumiesz jak uczy się twój mózg i co sprzyja temu procesowi, a poznane techniki wykorzystasz 

w praktyce podczas nauki w naszym liceum i przekonasz się, 

że nauka wcale nie musi być nudna!

 

 

Szkoła stwarza uczennicom szansę zdobywania rzetelnej wiedzy i rozwoju dzięki:


 • - doświadczonemu i oddanemu młodzieży gronu pedagogicznemu
 • - atmosferze sprzyjającej nauce i własnemu rozwojowi
 • - nauce w godzinach przedpołudniowych w małych zespołach klasowych
 • - dobrze wyposażonym pracowniom przedmiotowym
 • - możliwości wyboru zajęć  na poziomie rozszerzonym w zależności od zainteresowań
 • - programowi nauczania języków angielskiego i niemieckiego na  zróżnicowanym             poziomie
 • - międzynarodowej, trwającej od 28 lat, wymianie młodzieżowej
    ze szkołą  Mallinckrodt - Gymnasium w Dortmundzie
 • - konkursom i olimpiadom przedmiotowym
 • - wycieczkom wzbogacającym program nauczania
 • - wakacyjnym obozom naukowym
 • - możliwości pracy w  wolontariacie
 • - internatowi dla uczennic spoza Wałbrzycha.


Wymagane dokumenty:

 • - trzy fotografie
 • - opinia wychowawcy
 • - odpis aktu Chrztu św.
 • - świadectwo ukończenia gimnazjum (szkoły podstawowej) i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (egzaminu ósmoklasisty).


O przyjęciu do liceum  decyduje:

 • - wynik z  egzaminów gimnazjalnych (ósmoklasisty) 
 • - oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum (szkoły podstawowej)
 • - rozmowa kwalifikacyjna