GIMNAZJUM I LICEUM
SIÓSTR NIEPOKALANEK W WAŁBRZYCHU

Obecna zakładka: Główna

Na terenie parku przy naszej szkole Wojewoda Dolnośląski Pan Paweł Hreniak zasadził buka upamiętniającego Konstantego Skirmunta.

Konstanty Skirmunt był polskim politykiem, Ministrem Spraw Zagranicznych Drugiej Rzeczpospolitej oraz posłem i ambasadorem RP w Londynie i Rzymie. Minister zmarł w Wałbrzychu w 1949 roku i spoczywa na sobięcińskim cmentarzu. Inicjatywa zasadzenia drzewa upamiętniającego Konstantego Skirmunta jest częścią ogólnowojewódzkiej inicjatywy pn. "Eko-historia. Międzypokoleniowe sadzenie drzew", realizowanej wspólnie przez WFOŚiGW we Wrocławiu, Wojewodę Dolnośląskiego oraz Lasy Państwowe. Akcja posiada Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.