Procedury bezpieczeństwa na czas epidemii.

  • Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysyłać́ ucznia, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  • Na teren szkoły może wejść tylko zdrowy uczeń.
  • Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (m.in. kaszel, gorączka).