Z nami możesz sięgnąć gwiazd – dosłownie i w przenośni.
Realizujemy innowacyjne projekty – w obszarze edukacji astronomicznej, ekologicznej, międzypokoleniowej. Od lat współpracujemy z zaprzyjaźnioną szkołą katolicką w Niemczech, gdzie nasi uczniowie odbywają wymiany językowe i kulturowe. Mamy pierwsze w regionie Obserwatorium Astronomiczne oraz labirynt ekologiczny, realizujemy projekty międzypokoleniowe, w których nasi uczniowie biorą udział. Pracujemy w oparciu o metody aktywne i warsztatowe. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami z kraju i zagranicy, wyposażając uczniów w kompetencje ważne na rynku pracy, w życiu osobistym i społecznym. Rozwijamy pasje i zainteresowania naszych uczniów.