Czym jest wulkan każdy wie. Czy na pewno? Poza dość dobrze znanymi wulkanami Ziemi istnieje cała gama podobnych struktur na innych ciałach niebieskich Układu Słonecznego. Podobnych ale większych, bardziej aktywnych, niektóre z nich są piekielnie gorące, inne – lodowato zimne… Dowiedz się co wiadomo o ognistych górach innych światów i czy faktycznie są one ogniste?