W dniu 02.02.2023r. została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy Politechniką Wrocławską – Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii a Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu.Umowę podpisali prof. Radosław Zimroz – Dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr i s. Dorota Milewska – dyrektor liceum.Umowa otwiera możliwość współpracy przy prowadzeniu przedsięwzięć o charakterze naukowo-dydaktycznym, w ramach realizacji zadań dotyczących promowania i zgłębiania nauk ścisłych i technicznych.Umowa ta to początek wzajemnej współpracy, która przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia w naszej szkole i przygotowania naszych uczniów do studiów wyższych.Liceum zyskuje wsparcie przy realizacji projektów naukowych, możliwość udziału uczniów w konferencjach naukowych, seminariach, wykładach i prelekcjach organizowanych przez pracowników naukowych Politechniki.

W dniu 02.02.2023r. została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy Politechniką Wrocławską – Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii a Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu.
Umowę podpisali prof. Radosław Zimroz – Dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr i s. Dorota Milewska – dyrektor liceum.
Umowa otwiera możliwość współpracy przy prowadzeniu przedsięwzięć o charakterze naukowo-dydaktycznym, w ramach realizacji zadań dotyczących promowania i zgłębiania nauk ścisłych i technicznych.
Umowa ta to początek wzajemnej współpracy, która przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia w naszej szkole i przygotowania naszych uczniów do studiów wyższych.
Liceum zyskuje wsparcie przy realizacji projektów naukowych, możliwość udziału uczniów w konferencjach naukowych, seminariach, wykładach i prelekcjach organizowanych przez pracowników naukowych Politechniki.

...