Rekolekcje

25 marca odbyły się w naszej szkole rekolekcje (online) pod hasłem ”Kocham Cię, Życie….!!”. Dlaczego taki temat? Otóż, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy szczególny dzień – Dzień Świętości Życia. Dlatego też postanowiliśmy pochylić się nad tajemnicą życia – darem i zadaniem, który każdy z nas otrzymał od Boga. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, prosząc Ducha Św. o jego światło i potrzebne dary.
O godz. 10.00 w naszym gronie pojawił się wyjątkowy gość Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marek Mendyk. Powitał wszystkich zebranych słowami pełnymi radości. Ksiądz Biskup zwrócił uwagę, że prawdziwego chrześcijanina powinien wyróżniać uśmiech na twarzy i troska o piękne życie według Bożego planu – od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Kilka uczennic na ręce Księdza Biskupa złożyło przyrzeczenie DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO. W tym akcie zobowiązały się do wiernej modlitwy za dziecko zagrożone aborcją. Na koniec tego spotkania otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo. Rekolekcje były przeplatane świadectwami ludzi , którzy pomimo różnych trudności potrafią cieszyć się życiem i doceniać jego wartość.
W czasie rekolekcji adorowaliśmy Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Był to szczególny moment wyrażenia wdzięczności za dar życia. O godz. 12.00 wspólnie odmówiliśmy modlitwę „Anioł Pański”, aby raz jeszcze skierować spojrzenia naszych serc na pokorę i otwartość Maryi, która „poczęła z Ducha Świętego”. Ważnym momentem rekolekcji było wspólne odmówienie różańca w intencji ochrony życia. Następnie uczniowie zostali zaproszeni do wspólnej pracy – napisania listu do rówieśnika, który nie dostrzega sensu i piękna życia. Efekt końcowy przerósł oczekiwania. Autentyzm, szczerość i empatia – tak można ocenić wypowiedzi młodych ludzi. Te listy stały się przyczynkiem do dalszej rozmowy, dzielenia się dobrem i miłością.